קליעה למטרה

עולם

קלמ-2 דו צדדי 43 ס"מ

טכנולוגיה

קלמ-1 דו צדדי 45 ס"מ

עולם

קלמ-4 דו צדדי 30 ס"מ

חדרי מגורים

קלמ-3 דו צדדי 38 ס"מ

עולם

קלמ-9 בד דו צדדי 36/50

אביזרי נוי

קלמ-5 דו צדדי 22 ס"מ

עולם

קלמ-6א על ספוג 36 ס"מ

עולם

קלמ-11 דו צדדי 22 ס"מ

עולם

קלמ-6 סקוטש 35 ס"מ

עולם

קלמ-7 סקוטש 29 ס"מ

עולם

כדורים למטרה סקוטש

עולם

קלמ-8 מתנפח 65 ס"מ

עולם

דארטים קליעה למטרה

עולם

חיצים לקליעה למטרה

מחסן אביזרים ועוד