עצים מלאכותיים...

עולם

עמג-15

עולם

עמג-13

עולם

עמג-12

עולם

עמג-11

עולם

עמג-10  ברוש  גובה 135

עולם

עמג-9 עץ קנים דקים בכד

עולם

עמג-8 עץ גזום בחרס 1.40

עולם

עמג-7 עץ פיקוס בכד 1.70

חדרי מגורים

עמג-6 עץ מלאכותי 1.50

אביזרי נוי

עמג-5 עלים צרים (זוג)1.75

עולם

עמג-4 עץ מלאכותי 1.65

טכנולוגיה

עמג-3 עץ בכד חרס 1.60

עולם

עמג-2 פיקוס בכד חרס 1.85

עולם

עמג-1 מלאכותי 1.65 (זוג)

מחסן אביזרים ועוד