אגרטלים תקופתיים ישנים...

עולם

​ויש-1  בהירה  8סמ

עולם

​ויש-1  כהה  8סמ

עולם

​ויש-2     7סמ

עולם

​ויש-3    8סמ

עולם

​ויש-4    9סמ

עולם

​ויש-5      12סמ

עולם

ויש-6     רוחב 26 גובה 7

עולם

​ויש-7   רוחב 13  5.5סמ

עולם

​וי-1    18סמ

עולם

​וי-2    21סמ

עולם

​וי-3  22סמ

עולם

​וי-4     26סמ

עולם

​וי-5       29סמ

עולם

​וי-6א

עולם

​וי-6    33סמ

עולם

​וי-7

עולם

​וי-8    29סמ

עולם

​וי-9     40סמ

עולם

​וי-10 גובה 13

עולם

​וי-11    23סמ

עולם

​וי-12  16סמ

עולם

​וי-13  22סמ

עולם

​וי-14

עולם

​וק-35 16 סמ גובה

עולם

​וק-14 11סמ גובה

עולם

​וק-41 12 סמ גו

עולם

עולם

עולם

עולם

​וי-12

מחסן אביזרים ועוד