עגלות מעבדה...

חדרי מגורים

ענר-1 עגלת נירוסטה קטנה

אביזרי נוי

ענר-2 עגלת נירוסטה גדולה

עולם

ענר-3 עגלת נירוסטה נפתחת

טכנולוגיה

ענר-3 עגלת נירוסטה נפתחת

עולם

ענר-4 עגלה עם מתקן לדלי

חדרי מגורים

ענר-5 עגלת נירוסטה מהודרת

עולם

ענר-6 משטח 43/59 גובה 83​

חדרי מגורים

ענר-7א  52/82 גובה 92 

חדרי מגורים

ענר-7ב 40-77.5 גובה 87.5

 

מחסן אביזרים ועוד