מקדשים בודהיסטים

עולם

עולם

עולם

​שול-29 שולחן קטן לפסל

עולם

​פ-1 פסל גאנש 42סמ

עולם

​שרשראות פרחים למקדש

עולם

​כנר-34 כלים לנר ראשי פיל

עולם

​שרשרת דגלים טיבטית

עולם

​שרשרת דגלים טיבטית

עולם

​שרשרת דגלים טיבטית

עולם

​גלגל תפילה טיבטי על מקל

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד