מדיניות השכרה:

 

ההשכרה מתבצעת על פי בסיס שבועי, עם אופציה להארכה.

עלות הארכה: על כל שבוע נוסף - 20% מעלות ההשכרה לשבוע הראשון. 

 

במחסן מצויים פריטים מסוימים המושכרים על בסיס יומי בלבד.

 

אנו עושים מאמצים רבים לשמור על שלמות המוצרים. עם מתן הפריטים ללקוח, מופקד במחסן צ'ק בטחון בסכום השווה לערך הפריטים שהושכרו. במידה ונגרם נזק לפריט כלשהו, על הלקוח לדאוג להשבת פריט חלופי המוסכם על המחסן, או לרכישת פריט כזה; במקרים מיוחדים יהיה על המשכיר לשלם את ערך הפריט שניזוק. עם החזרת כל הפריטים שהושכרו, יושב צ'ק הביטחון ללקוח.

 

ניתן לשריין פריטים מראש, על מנת להבטיח את הימצאותם במלאי בשעת ההשכרה, תמורת תשלום אחוז מסוים מעלות השכרתם מראש.

 

:תנאי תשלום

 

עבור פריטים שערכם הכולל מתחת לאלף שקלים יש לשלם בזמן איסוף הפריטים. מעל 1000 שח ניתן לשלם עד שוטף 30 אלא אם נסגר מראש תשלום לזמן מאוחר יותר.

 

על הלקוח לדאוג לאריזה נאותה של הפריטים המושכרים, וכן לדאוג להובלתם מן המחסן ובחזרה.

 

 

מחסן אביזרים ועוד